ส่งมอบงานติดตั้งระบบ Smart Classroom ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 25 ห้องเรียน


     วันนี้ทาง AdvanceIT ได้ทำการส่งมอบงานห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom
สำหรับอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 25 ห้องเรียน ขอบคุณทางทางคณะกรรมและ
ทีมงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนให้ผ่านไปได้ด้วยดี
     สนใจติดต่อทาง AdvanceIT ได้เลย 026903889 หรือ 0846483889
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-18.00 น.
     ช่วยอาจารย์สอนง่ายขึ้น นักเรียนเข้าใจง่าย สะดวกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
ควบคุมห้องเรียนแบบไร้สายด้วยระบบ IoT อัจฉริยะ
วันที่ : 22/5/2017