วันที่ 17-23 พ.ค. 59 ทาง AIT และ SonixYouth ได้ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดทาง
Facebook ให้กับทาง Laneige ผู้นำด้านความ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Water Bank Gel Cream & Essence Ex
เสริมความงามจากประเทศเกาหลีใต้ สำหรับคุณผู้หญิง